Announcement

Collapse
No announcement yet.
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Junior Support Payroll_Data Entry in English_ Part Time 20h/week

  Junior Support Payroll_Data Entry in English_ Part Time 20h/week

  Founded in 2012, AUTO1 Group is now Europe’s leading car trading platform. As an independent multi-brand platform, AUTO1 Group is aimed primarily at the used car trade and offers over 60,000 professional partners the opportunity to access a diversified portfolio of more than 30,000 vehicles. By connecting buyers and sellers through technology the company enables dealers and consumers to trade seamlessly throughout Europe.

  Your tasks:

  Entry of the sick note (AU) entered in Workday in a separate AU-list for tracking the 6-week obligation to continue to pay wages.
  Import of the AU data into payroll software (SBS Lohn Plus)
  Query of electronic sick notes (eAU) from health insurances
  Processing of the eAU confirmations Keeping track of the corresponding AUs submitted by the employees if the eAU query was negative Communication with supervisors if employees have not submitted an AU even after being requested to do so
  Processing enquiries about employees’ vacation entitlement - Processing of physical mail - Filing of contract documents
  Skills and Qualifications:
  •Exellent knowledge of the English language level B2 / C1
  • Previous experience at least one year in back-office, document quality control and data entry;
  • Professionalism, precision, reliability and high attention to detail;
  • Fast and precise use of PC and email;

  What we offer:
  • Direct employment with Albanian contract;
  • The chance to become a part of the digital revolution in the automotive secto
  • Concrete opportunities for professional growth in a highly merit-based context.

  Further information:
  The place of work will be at the headquarters of AUTO1 Albania, at Kompleksi Delijorgji, Tirana and the shifts provide a total of 20 hours per week, from Monday to Friday.
  If you think you are the right candidate you can send your CV at: [email protected]

  Contact:
  +355675039122

   
  Apply


  WhatsApp


  Bulevardi Gjergj Fishta, Alpas Center
  [email protected]
  _______________________
  NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE AUTO 1:
  Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise Auto 1, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj:
  Autorizoj shoqerine Auto 1 Albania te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi.
  Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane Auto 1 dhe se ajo do te fshihet menjehere.
  Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes, apo dëshironi të kontaktoni personin pergjegjes te Auto 1 për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi që të na dërgoni një email në adresën: [email protected] ne do Ju përgjigjemi brenda 2 ditë pune.
  Auto 1, informon kandidatet se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit të internetit Njoftime.com, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”; Auto 1 do të ruaj në mënyrë konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonjë pale e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga Auto 1 per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes se me mail me CV perkates prane Auto1.
  Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane Auto 1, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara nga Auto 1.
  Auto 1 do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do të ndërmarri të gjitha masat e duhura për mbrojtje kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit, dëmtimit, alternimit ose zbulimit të tyre;
  Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon të drejtën e korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.
  Ndryshimin e pëlqimit (revokimin e plotë apo të pjesshëm) mund të bëni duke na kontaktuar me e-mail në adresën: [email protected].
  Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila është bazuar në pëlqimin të dhënë duke derguar CV prane Auto 1, para tërheqjes së tij.
  Auto 1 mbron të dhënat tuaja personale me teknologji mëbashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Auto 1 do te veproj në përputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qëllim të ruajtjes së privatësisë tuaj dhe për të pamundësuar keqpërdorimin potencial të dhënave.
Working...
X